Podmínky užívání webu

 • Provozovatelem webu walmed.cz je MUDr. Miroslav Walder, Walmed s.r.o., Panelová 6116/1, 708 00, Ostrava-Poruba, dále provozovatel.
 • Bez souhlasu provozovatele není dovoleno užívat stránky walmed.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Přístup na tyto stránky a jejich užití je bezplatné.
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek walmed.cz. Pouze provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek walmed.cz
 • Podmínky užívání stránek walmed.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vážení návštěvníci, podmínkou užívání kontaktního formuláře na našem webu je udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Níže uvádíme naše zásady ochrany osobních údajů, kde najdete informace o tom, jakým způsobem a proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a rovněž o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Shromažďování a zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými na území Evropské unie a státu Česká republika.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je MUDr. Miroslav Walder, Walmed s.r.o., Panelová 6116/1, 708 00, Ostrava-Poruba

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • administrátor webu
 • poskytovatel webhostingu Forpsi.cz

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář na našich stránkách slouží k rychlému zaslání zprávy provozovateli. Abychom vám na Váš dotaz mohli odpovědět zpracováváme následující osobní údaje.

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa

Tyto osobní údaje jsou odeslány správci. Tyto údaje budou správcem osobních údajů zpracovány nejméně po dobu nutnou k vyřízení vašeho požadavku, zpravidla však trvale pro případ dalšího kontaktu. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, pak kontaktní formulář nepoužívejte a využijte jinou možnost kontaktu.

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké její osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmazání těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Tato práva můžete uplatnit odesláním zprávy na e-mail admin@walmed.cz

Cookies na našem webu

Zásady používání souborů cookie

Analýza webu pomocí služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, což je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google“). Služba Google Analytics rovněž používá „soubory cookie“, textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analyzovat vaše používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání tohoto webu jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.

Naše webové stránky využívají službu Google Analytics s rozšířením „anonymize IP“. Znamená to, že Vaše IP adresa zjištěná službou Google Analytics bude zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru dříve, než bude přenesena do USA. Pouze ve výjimečných případech bude Vaše úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenesená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými daty společnosti Google.

Informace ze služby Google Analytics slouží k analýze používání našich webových stránek a k sestavování přehledů o aktivitě na webových stránkách. Díky těmto údajům můžeme zlepšovat dostupnost informací na našem webu.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete případně moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná souborem cookie týkající se vašeho používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a aby tato data dále zpracovávala, a to stažením a instalací zásuvného modulu do prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Podrobnější informace k podmínkám užívání a k ochraně údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/cz.html.

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na admin@walmed.cz.  Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat služby webu walmed.cz